Kanapaha Cemetery
Charles Evans Haile Gravestone Photo
(95) Annie Morgan Hayes Haile
1868-1935
(96) Charles Evans Haile
1861-1934
(97) Amelia Haile
1795-1880
Virtual Cemetery Menu Page     Main Kanapaha Cemetery Page