Mt Pleasant Cemetery
Napoleon Green White Gravestone Photo
(632) Thomas Douglas III
1965-1996
(633) Napoleon Green White
1924-1996
(634) Margaret Green
1925-1925
US NAVY World War II
Virtual Cemetery Menu Page     Main Mt Pleasant Cemetery Page