Mt Pleasant Cemetery
Napoleon Green White Gravestone Photo
(622) Thomas Douglas
1965-1996
(623) Napoleon Green White
1924-1996
(624) Margaret Green
1925-1925
US NAVY World War II
Virtual Cemetery Menu Page     Main Mt Pleasant Cemetery Page