Oakridge Cemetery
Lewis W. Myers Gravestone Photo
(498) Unknown
-
(499) Lewis W. Myers
1847-1904
(500) Naomi Myers
1852-1936
Father
Virtual Cemetery Menu Page     Main Oakridge Cemetery Page