Asberry Cemetery
Isaac Lee White Gravestone Photo
(33) Melvin White Sr.
1943-1987
(34) Isaac Lee White
1955-2001
(35) Eli Martin
-1976
Virtual Cemetery Menu Page     Main Asberry Cemetery Page