Long Pond Cemetery
Thomas Newton Gravestone Photo
(29) Unknown
-
(30) Thomas Newton
1880-1964
Wide View
-
Virtual Cemetery Menu Page     Main Long Pond Cemetery Page