Haynes Memorial Historic Cemetery
Otis Flournoy Gravestone Photo
(29) James E. Pye
1923-1989
(30) Otis Flournoy
1915-1990
(31) Luella K. Flournoy
1920-2008
US Army World War II
Virtual Cemetery Menu Page     Main Haynes Memorial Historic Cemetery Page