Damascus Cemetery
MARGARET W. SMITH Gravestone Photo
(103) LENORA D. WASHINGTON
1889-1961
(104) MARGARET W. SMITH
1913-1986
(105) LEMUEL WASHINGTON REV.
1920-1995
DAUGHTER OF DAVID & LENORA WASHINGTON
Virtual Cemetery Menu Page     Main Damascus Cemetery Page