Townsend Cemetery
Thelma Louise Griffis Gravestone Photo
(5) Rob R. & Christine E. Polk
1927/1925-
(6) Thelma Louise Griffis
1933-2003
(7) Grady A. & Barbara W. Smith II
1928/1930-1928/1930
Virtual Cemetery Menu Page     Main Townsend Cemetery Page