Damascus Cemetery
CORINE JACOBS Gravestone Photo
(43) Unknown
-
(44) CORINE JACOBS
1928-2001
(45) ERMA WASHINGTON
1921-1965
Virtual Cemetery Menu Page     Main Damascus Cemetery Page