Rhuta Branch Cemetery
BARNEY SINGLETON Gravestone Photo
(406) MELVES SINGLETON
1924-1985
(407) BARNEY SINGLETON
1957-2006
(408) EQUILLA PAMELA SINGLETON JOYNER COPELAND
1958-1999
Virtual Cemetery Menu Page     Main Rhuta Branch Cemetery Page