Rhuta Branch Cemetery
LEWIS SMITH Gravestone Photo
(231) CELIA SMITH
1915-1975
(232) LEWIS SMITH
1911-1998
(233) UNKNOWN
-
Virtual Cemetery Menu Page     Main Rhuta Branch Cemetery Page